maatwerk

Sommige scholen of instellingen zoeken een digitale oplossing voor een specifieke wens of probleem. Om te voorkomen dat reeds in de ontwerpfase het budget verdampt, stelt edufiles zich bij nieuwe projecten of producten graag op als projectpartner.

Op die manier hebben we samen met onze klanten werkbare en betaalbare instrumenten ontwikkeld als:

Indien de vraag zich bevindt op het snijvlak van onderwijs en ict  is edufiles altijd bereid tot verkenning van de opstart van een ontwikkeltraject. Dat houdt in: