SHL trainingen

Binnen de onderwijswereld wordt veel gewerkt met de internationale competentietaal SHL. Deze intelligente competentietaal is gestoeld op 8 wetenschappelijk bewezen factoren (bijv. samenwerken, leiden en emotionele stabiliteit). SHL wordt o.a. gebruikt voor de kwalitifcatiedossiers van MBO-studenten.

Edufiles verzorgt regelmatig scholing voor docententeams, stafdienst of management. Meestal gaat het om deze onderdelen:

  • basisprincipes SHL
  • optimaal toepassen van competenties en gedragsindicatoren
  • vertalen gedragsindicatoren naar werkbare instrumenten

Ons team beschikt over (door SHL) gecertificeerde trainers die zelf in het onderwijs actief zijn.

Advies professionalisering en LMS

Doordat ons collectief bestaat uit mensen met verschillende expertise wordt edufiles regelmatig gevraagd “aan de voorkant” met de opdrachtgever mee te denken. Afhankelijk van het vraagstuk onderzoeken we de mogelijkheden didactisch, onderwijskundig, wettelijk en/of softwaretechnisch.

Vaak gaat het om zaken als:

  • bestaande LMS onderzoeken en adviseren over mogelijkheden
  • digitale instrumenten / software screenen
  • visie op professionalisering mede vormgeven
  • plan van eisen formuleren
  • implementatietraject professionalisering mede vormgeven

whiteboard factoren

teamspelaanwijzer